नेपाल सरकार
अर्थ मन्त्रालय

महालेखा नियन्त्रक कार्यालय

निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालय

त्रिपुरेश्वर, काठमाडौँ
बिष्णु प्रसाद खरेल

  • बिष्णु प्रसाद खरेल

बिष्णु प्रसाद खरेल


बिष्णु प्रसाद खरेल
कार्यालय प्रमुख

पद कार्यालय प्रमुख
सम्पर्क 9851221367
बहाल मिति २०७८ बैशाख २४