नेपाल सरकार
अर्थ मन्त्रालय

महालेखा नियन्त्रक कार्यालय

निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालय

त्रिपुरेश्वर, काठमाडौँ
कार्यालय प्रमुख

सूचना अधिकारी (सूचना अधिकारी)

परिचय

निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालयलले(पहिले कौषी तोषाखाना भनिने) सेवा निवृत्त निजामती कर्मचारीहरु,सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरु,नेपाली सेना र नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारीहरुको निवृत्तभरण विवरणको अभिलेख राख्ने तथा मासिक रुपमा निवृत्तभरण रकम भुक्तानी गर्ने काम गर्दछ। यसका साथै यस कार्यालयले राज्यका प्रमुख पीठहरुमा मुख्य पर्वहरुमा पूजापाठको व्यवस्थापन गर्दछ।

सबै सूचना

Pensioners Data


६५ र ७५ उमेर बीचको पेन्सनर

13000

७५ र ८५ उमेर बीचको पेन्सनर

9227

८५ भन्दा बढी उमेर को पेन्सनर

1186


आ.व. अनुसार बजेट बिनियोजन तथा खर्च विवरण (रु. लाखमा )Events Calender